Chat qua facebook
Trung Tâm Huấn Luyện An Toàn Lao Động Tại Điện Biên
date 29-11-2021 - 10:19 AM
Trung tâm huấn luyện an toàn lao động tại Điện Biên là đơn vị được Cục an toàn lao động, Bộ Lao Động TBXH cấp phép hoạt động huấn luyện an toàn vệ sinh lao động trên địa bàn toàn quốc. Với...
HUẤN LUYỆN AN TOÀN ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG KINH DOANH KHÍ
date 25-11-2021 - 09:06 PM
Theo quy định của pháp luật và hướng dẫn thực hiện của Bộ Công thương, tất cả các tổ chức, đơn vị, cá nhân tham gia kinh doanh, vận chuyển, lưu trữ và bảo quản khí đều phải tổ chức các khóa...
HUẤN LUYỆN AN TOÀN VẬN CHUYỂN HÀNG HÓA NGUY HIỂM
date 24-11-2021 - 10:30 PM
Theo quy định của pháp luật và các văn bản hướng dẫn của Bộ công thương. Danh mục hàng hóa nguy hiểm bắt buộc phải đóng gói khi vận chuyển. Người tham gia điều khiển phương tiện, thủ kho, người...
HUẤN LUYỆN AN TOÀN LAO ĐỘNG VẬN HÀNH THIẾT BỊ NÂNG
date 17-09-2021 - 02:11 PM
Công Ty An Toàn, Môi Trường Và Đào Tạo Mastco liên tục tổ chức các lớp huấn luyện an toàn lao động vận hành thiết bị nâng, an toàn vận hành xe nâng, an toàn vận hành cần trục... chuyên sâu cho các doanh...
HUẤN LUYỆN AN TOÀN LAO ĐỘNG LÀM VIỆC TRÊN CAO
date 17-09-2021 - 02:07 PM
Trung tâm đào tạo an toàn lao động Mastco thường xuyên tổ chức các lớp đào tạo, huấn luyện an toàn lao động làm việc trên cao. Cấp chứng chỉ an toàn lao động, thẻ an toàn lao động nhóm 3- An toàn lao...
HUẤN LUYỆN AN TOÀN LAO ĐỘNG HÀN CẮT KIM LOẠI
date 14-09-2021 - 10:15 PM
Trung tâm huấn luyện an toàn lao động Mastco thường xuyên tổ chức các lớp đào tạo an toàn lao động hàn cắt kim loại. Cấp chứng chỉ an toàn lao động, thẻ an toàn lao động nhóm 3 - An toàn lao động hàn,...
HUẤN LUYỆN AN TOÀN LAO ĐỘNG TRONG THI CÔNG XÂY DỰNG
date 13-09-2021 - 10:36 AM
Trung tâm huấn luyện an toàn vệ sinh lao động Mastco thường xuyên tổ chức các lớp đào tạo, huấn luyện an toàn lao động trong thi công xây dựng. Cấp chứng chỉ an toàn lao động, thẻ an toàn lao động...
HUẤN LUYỆN AN TOÀN LAO ĐỘNG LÀM VIỆC TRONG KHÔNG GIAN HẠN CHẾ
date 13-09-2021 - 10:36 AM
Trung tâm huấn luyện an toàn lao động Mastco tổ chức các lớp đào tạo an toàn lao động làm việc trong không gian hạn chế. Cấp chứng chỉ an toàn lao động, thẻ an toàn lao động nhóm 3 trên phạm vi toàn...
TÀI LIỆU AN TOÀN ĐIỆN
date 25-07-2020 - 08:54 AM
Theo con số thống kê của ngành điện, tháng 3/2019 TP Hồ Chí Minh tiêu thụ 2,38 tỷ kWh, tăng hơn 44% so với tháng 2, trong khi đó mỗi tháng cả nước tiêu thụ 18 tỷ kWh điện. Điều đó nói vai trò quan trọng...
HUẤN LUYỆN AN TOÀN LAO ĐỘNG NHÓM 1
date 30-07-2020 - 09:14 AM
Cán bộ cấp quản lý là Giám đốc, phó giám đốc các doanh nghiệp; người đứng đầu và cấp phó các chi nhánh trực thuộc doanh nghiệp; người phụ trách công tác hành chính, nhân sự;...
HUẤN LUYỆN AN TOÀN LAO ĐỘNG NHÓM 2
date 30-07-2020 - 09:10 AM
Cán bộ an toàn là những người có đủ điều kiện về chuyên môn theo quy định, được đơn vị chủ quản giao nhiệm vụ làm công tác an toàn vệ sinh lao động tại cơ sở. Cán bộ an toàn làm việc theo...
HUẤN LUYỆN AN TOÀN LAO ĐỘNG NHÓM 3
date 10-08-2020 - 12:11 PM
Các chuyên đề an toàn điện, an toàn làm việc trên cao, an toàn hóa chất, an toàn xây dựng... thẻ an toàn lao động
HUẤN LUYỆN AN TOÀN LAO ĐỘNG NHÓM 4
date 30-07-2020 - 09:20 AM
Người lao động không thuộc các nhóm 1,2,3,5. Lao động là người Việt Nam, người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam như nhân viên văn phòng, bảo vệ, lái xe... và người học nghề, tập nghề,...
HUẤN LUYỆN AN TOÀN LAO ĐỘNG NHÓM 5
date 30-07-2020 - 09:07 AM
Theo quy định tại điều 73, luật an toàn vệ sinh lao động số 84/2015/QH13 và các văn bản nghị định thông tư hướng dẫn. Tại các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh... người sử dụng lao động căn...
HUẤN LUYỆN AN TOÀN LAO ĐỘNG NHÓM 6
date 30-07-2020 - 09:09 AM
Người tham gia mạng lưới an toàn vệ sinh viên.
Chứng chỉ an toàn lao động theo nghị định 44/2016
date 25-07-2020 - 09:05 AM
Công ty TNHH Phát triển nhân lực và TM MASTCO liên tục tổ chức các lớp huấn luyện an toàn lao động và cấp chứng chỉ an toàn lao động các nhóm 1, 2, 5, 6. Thẻ an toàn lao động nhóm 3.
HUẤN LUYỆN AN TOÀN VẬN HÀNH THIẾT BỊ NÂNG
date 25-07-2020 - 09:04 AM
Nội dung chương trình huấn luyện an toàn vận hành thiết bị nâng. Nâng cao kiến thức và kỹ năng về chế độ làm việc của Lao động sử dụng thiết bị nâng Phân loại thiết bị nâng theo TCVN 4244-86....
HUẤN LUYỆN KỸ THUẬT AN TOÀN ĐIỆN
date 25-07-2020 - 09:01 AM
Nội dung chương trình huấn luyện an toàn điện. Tăng kỹ năng làm việc và kiến thức cho người học nắm được các nguy cơ gây ra điện giật trong quá trình sản xuất:
HUẤN LUYỆN KỸ THUẬT AN TOÀN LÀM VIỆC TRÊN CAO
date 25-07-2020 - 09:00 AM
Làm việc trên cao là làm việc bên ngoài hệ thống lan can bảo vệ có độ cao so với mặt sàn và mặt đất là từ 2m trở lên. Người lao động làm việc trên cao luôn phải đối mặt với rất nhiều yếu...
HUẤN LUYỆN AN TOÀN HÓA CHẤT
date 25-07-2020 - 08:57 AM
Huấn luyện an toàn hóa chất theo Nghị đinh 44/2016/NĐ-CP, và nghị định 113/2017/NĐ-CP (Luật hóa chất) dành cho khóa học an toàn hóa chất.
« 1 2 »

ĐỐI TÁC

Công Ty TNHH Chang Shin Việt Nam Công Ty TNHH Đầu tư Phát triển Sản xuất Nông nghiệp VinEco Công Ty Điện Lực Dầu Khí Cà Mau TỔNG CÔNG TY DỆT MAY HÀ NỘI CÔNG TY CP PHÂN PHỐI KHÍ THẤP ÁP DẦU KHÍ VIỆT NAM TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG HÀ NỘI CÔNG TY TNHH MTV VIỆT NAM KỸ NGHỆ SÚC SẢN VISSAN TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN MAY NHÀ BÈ CÔNG TY TNHH LUXSHARE - ICT (Việt Nam) TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG SỐ 1