Chat qua facebook

HUẤN LUYỆN AN TOÀN, VỆ SINH LAO ĐỘNG NHÓM 5

Theo quy định tại điều 73, luật an toàn vệ sinh lao động số 84/2015/QH13 và các văn bản nghị định thông tư hướng dẫn. Tại các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh... người sử dụng lao động căn cứ vào quy mô, tính chất lao động, nguy cơ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, điều kiện lao động. Người sử dụng lao động phải bố trí người làm công tác y tế hoặc thành lập bộ phận y tế chịu trách nhiệm chăm sóc và quản lý sức khỏe của người lao động.

1. Đối tượng Nhóm 5 – người làm công tác y tế là ai?

- Người đủ điều kiện về chuyên môn về lĩnh vực y tế bao gồm: bác sỹ, bác sỹ y tế dự phòng, cử nhân Điều dưỡng, y sỹ, Điều dưỡng trung học, hộ sinh viên, được đơn vị chủ quản giao nhiệm vụ thực hiện việc quản lý sức khỏe của người lao động tại cơ sở.

- Cán bộ y tế làm việc theo chế độ chuyên trách về y tế lao động của cơ sở.

- Tùy theo lĩnh vực ngành nghề sản xuất, quy mô nhân sự của đơn vị, người sử dụng lao động có nghĩa vụ thành lập bộ phận y tế, phòng y tế hoặc cử người làm công tác y tế để chăm sóc sức khỏe người lao động.

2. Nhiệm vụ và quyền hạn của cán bộ y tế, bộ phận y tế

a). Cán bộ y tế, bộ phận y tế tham mưu, giúp NSDLĐ quản lý sức khỏe của người lao động:

♦ Xây dựng phương án, phương tiện sơ cấp cứu, thuốc thiết yếu và tình huống cấp cứu tai nạn lao động, tổ chức tập huấn công tác sơ cứu, cấp cứu cho người lao động tại cơ sở;

♦ Tổ chức khám sức khỏe, khám phát hiện bệnh nghề nghiệp cho người lao động;

♦ Tổ chức khám chữa bệnh thông thường tại cơ sở và sơ cấp cứu người bị nạn khi xảy ra tai nạn lao động, sự cố kỹ thuật gây mất an toàn, vệ sinh lao động theo quy định;

♦ Phổ biến thông tin về việc, phòng, chống bệnh nghề nghiệp, tổ chức thực hiện bồi dưỡng hiện vật theo quy định;

♦ Lập và quản lý thông tin về công tác vệ sinh, lao động tại nơi làm việc; tổ chức quan trắc môi trường lao động để đánh giá các yếu tố có hại; quản lý hồ sơ sức khỏe người lao động, hồ sơ sức khỏe của người bị bệnh nghề nghiệp (nếu có);

b) Người làm công tác y tế, bộ phận y tế có quyền sau đây:

♦ Quản lý trang thiết bị y tế, thuốc phục vụ sơ cứu, cấp cứu tại nơi làm việc; hướng dẫn sơ cứu, cấp cứu cho người lao động tại cơ sở;

♦ Dừng việc sử dụng các chất không bảo đảm quy định về an toàn, vệ sinh lao động;

♦ Được NSDLĐ bố trí thời gian tham gia các cuộc họp, hội nghị và giao dịch với cơ quan y tế địa phương hoặc y tế bộ, ngành để nâng cao nghiệp vụ và phối hợp công tác.

3.  Nội dung huấn luyện:

♦ Hệ thống chính sách, pháp luật về an toàn lao động, vệ sinh lao động, hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật an toàn, vệ sinh lao động. Các quy định cụ thể của các cơ quan quản lý nhà nước về an toàn, vệ sinh lao động khi xây dựng mới, mở rộng hoặc cải tạo các công trình, các cơ sở để sản xuất, sử dụng, bảo quản, lưu giữ và kiểm định các loại máy, thiết bị, vật tư, các chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động

♦ Nghiệp vụ công tác an toàn, vệ sinh lao động:

♦ Tổ chức bộ máy, quản lý và thực hiện các quy định về an toàn, vệ sinh lao động ở cơ sở; phân định trách nhiệm và giao quyền hạn về công tác an toàn, vệ sinh lao động.

♦ Kiến thức cơ bản về các yếu tố nguy hiểm, có hại, biện pháp phòng ngừa.

♦ Xây dựng và tư vấn đơn vị thực hiện các phương pháp cải thiện điều kiện lao động.

♦ Văn hóa an toàn trong sản xuất, kinh doanh.

♦ Thực hiện việc quan trắc môi trường lao động đúng kỳ hạn theo quy định;

♦ Tổ chức các hoạt động thông tin, tuyên truyền về y tế lao động tại nơi làm việc.

♦ Công tác sơ cấp cứu tai nạn lao động, phòng chống bệnh nghề nghiệp cho người lao động.

4. Thời lượng huấn luyện:

- 16h bao gồm cả thời gian kiểm tra cho người huấn luyện lần đầu;

- 08h đối với huấn luyện định kỳ

5. Giấy chứng nhận huấn luyện an toàn vệ sinh lao động nhóm 5:

- Học viên sau khi đạt kết quả sát hạch sẽ được cấp Giấy chứng nhận huấn luyện

Giấy chứng nhận huấn luyện có thời hạn 2 năm

6. Thời gian và địa điểm huấn luyện: 

+ Thời gian huấn luyện:

- Khóa huấn luyện an toàn lao động cho người làm công tác an toàn vệ sinh lao động được tổ chức theo yêu cầu của Đơn vị, Doanh nghiệp hoặc nhóm học viên

- Khóa huấn luyện an toàn lao động do Mastco huấn luyện tập trung được tổ chức định kỳ theo thời khóa biểu của Mastco.

+ Địa điểm huấn luyện:

Các lớp huấn luyện an toàn lao động được linh hoạt tổ chức tại phòng họp, phòng học, trụ sở, nơi sản xuất, cơ sở làm việc của quý doanh nghiệp, đơn vị sản xuất, công ty trên địa bàn toàn quốc.

Các lớp huấn luyện an toàn lao động do Mastco huấn luyện tập trung tổ chức tại, phòng học trung tâm huấn luyện của Mastco ở các tỉnh, thành phố như: Hà Nội, Tp Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Thanh Hóa, Cần Thơ, Kiên Giang, Hải Phòng, Bình Phước, Bắc Ninh...

* Mastco sẽ tổ chức các lớp học tập trung tại tất cả các địa phương.

7. Thủ tục đăng ký: 

- Học viên và các đơn vị có nhu cầu vui lòng liên hệ để được tư vấn chi tiết:

- Điện thoại: 098.7770.588 - 028.36360525

- Email: safety@mastco.edu.vn - mastcovn@gmail.com

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN NHÂN LỰC VÀ THƯƠNG MẠI MASTCO Là đơn vị được Bộ Lao động cấp giấy phép hoạt động Huấn Luyện an toàn vệ sinh lao động. Với đội ngũ Giảng viên là các chuyên gia, kỹ sư giàu kinh nghiệm thực tế. Rất mong được lựa chọn là đối tác cung cấp dịch vụ an toàn vệ sinh cho quý doanh nghiệp.

ĐỐI TÁC

Công Ty TNHH Chang Shin Việt Nam Công Ty TNHH Đầu tư Phát triển Sản xuất Nông nghiệp VinEco Công Ty Điện Lực Dầu Khí Cà Mau TỔNG CÔNG TY DỆT MAY HÀ NỘI CÔNG TY CP PHÂN PHỐI KHÍ THẤP ÁP DẦU KHÍ VIỆT NAM TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG HÀ NỘI CÔNG TY TNHH MTV VIỆT NAM KỸ NGHỆ SÚC SẢN VISSAN TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN MAY NHÀ BÈ CÔNG TY TNHH LUXSHARE - ICT (Việt Nam) TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG SỐ 1