Chat qua facebook
CÁC YẾU TỐ QUAN TRỌNG QUYẾT ĐỊNH THÀNH CÔNG CỦA MỘT HỆ THỐNG QUẢN LÝ OHS &E
(Occupational Health and Safety & Environment management sys)
 
1. Trước tiên, phải định hướng được rõ ràng về các điều kiện an toàn, sức khỏe và môi trường và định hướng phát triển thực tế tại doanh nghiệp. Định hướng này được thiết lập, thể hiện bằng văn bản và là nền tảng của việc thiết lập và quản lý hệ thống an toàn, sức khỏe nghề nghiệp & môi trường (OHS&E). Hay gọi cách khác đây chính là “chính sách an toàn, sức khỏe và môi trường”. Trong bản chính sách này phải giúp người sử dụng lao động và cấp quản lý hiểu rằng việc tuân thủ các quy định về an toàn, sức khỏe và môi trường phải là một trong số những tiêu chí được ưu tiên hàng đầu.
2. Dựa trên chính sách an toàn, sức khỏe và môi trường, doanh nghiệp thiết lập chương trình quản lý OHS&E như hệ thống tiêu chuẩn, quy trình, thủ tục hướng dẫn và các quy định nhằm phát triển, hướng dẫn việc thực hiện hóa các tiêu chí đã nêu ra trong chính sách an toàn, sức khỏe và môi trường.
3. Thiết lập mục tiêu của chương trình quản lý OHS&E và lên kế hoạch rõ ràng những viêc cần làm để đạt được những mục tiêu đó. Sau khi đã lên được một kế hoạch rõ ràng và thống nhất thì phải được truyền đạt, thấu hiểu, tự giác và cam kết thực hiện bởi tất cả thành viên liên quan về nội dung và phương pháp nhằm đạt được mục tiêu.
4. Giúp cán bộ quản lý các cấp hiểu được sự quyết tâm thực hiện thông qua sự tham gia rõ ràng của Top Management. Những hành động thực tế sẽ có ảnh hưởng lớn hơn lời nói. Nếu lãnh đạo thực hiện được thì nhân viên cũng sẽ có xu hướng thực hiện theo. Nếu không làm được như vậy, dù cho sức khỏe, an toàn và môi trường có được ưu tiên nhất trong văn bản, thì nhân viên cũng sẽ không tin tưởng làm theo.
5. Tổ chức các chương trình/ hoạt động để khuyến khích nhằm tăng cường sự tham gia của NLĐ. Bởi những quyết định của NLĐ sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới vấn đề OHS của bản thân và Môi trường xung quanh trong quá trình thi công. Thành công của chương trình/ hoạt động này phụ thuộc chủ yếu vào kế hoạch thực hiện, cách tiếp cận của cấp quản lý và xu hướng tiếp nhận của NLĐ. Thành công của các chương trình/ hoạt động khuyến khích này thể hiện thông qua việc cải thiện hiệu suất làm việc, phản hồi, báo cáo về các vấn đề an toàn, sức khỏe và môi trường và sự ảnh hưởng tới những người xung quanh về việc thực hiện và cải thiện theo xu hướng tích cực về công tác HSE. Qua đó, cũng thể hiện được sự quan tâm tới việc thực hiện hệ thống quản lý OHS&E từ phía người lao động.
6. Làm rõ trách nhiệm trong tất cả NLĐ liên quan. Trong một chương trình quản lý OHS&E, nếu giao trách nhiệm cho 1 cá nhân hoặc 1 nhóm nào đó thì những người khác có xu hướng phát sinh thái độ ỷ lại. Do đó quan trong nhất là phải để tất cả mọi người đều phải có trách nhiệm. Qua đó hình thành một mạng lưới “trách nhiệm” về việc thực hiện, vận hành quản lý hệ thống OHS&E.
7. Trao cho những NLĐ liên quan Quyền lực và Nguồn lực thích hợp giúp họ có thể đảm bảo thực hiện được toàn bộ trách nhiệm liên quan. Nếu không có quyền lực và nguồn lực thích hợp, sẽ không thể hoàn thành được trách nhiệm. Ví dụ: Một công nhân thi công và sử dụng máy hàn, cắt, thì phải cho họ quyền quyết định dừng hoạt động để kiểm tra thiết bị đó. Nguồn lực ở đây không chỉ là tài chính, nhân lực hỗ trợ, mà còn là đào tạo và trang thiết bị phù hợp.
8. Thiết lập các tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành công việc, từ đó đưa ra các kế hoạch và hướng tiếp cận cho các chương trình khuyến khích.
9. Phải thường xuyên thực hiện đánh giá nội bộ để xem lại lộ trình thực hiện và đạt được mục tiêu chưa? Nếu chưa đạt được mục tiêu hoặc sự không phù hợp trong quá trình thực hiện. Phải thực hiện tìm được lý do và tìm phương án cải tiến.
 
Để xây dựng được một hệ thống quản lý an toàn, sức khỏe nghề nghiệp và môi trường tại doanh nghiệp mang tới sự hiệu quả và vận hành tối ưu. Trong loạt bài viết chuyên môn này, Mastco chia sẻ tới các bạn các yếu tố quyết định và phương pháp để xây dựng hoặc cải tiến hệ thống. Hy vọng sẽ phần nào giúp được các bạn trọng việc thiết lập hoặc cải tiến công tác OHS&E trong doanh nghiệp của mình. 

ĐỐI TÁC

Công Ty TNHH Chang Shin Việt Nam Công Ty TNHH Đầu tư Phát triển Sản xuất Nông nghiệp VinEco Công Ty Điện Lực Dầu Khí Cà Mau TỔNG CÔNG TY DỆT MAY HÀ NỘI CÔNG TY CP PHÂN PHỐI KHÍ THẤP ÁP DẦU KHÍ VIỆT NAM TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG HÀ NỘI CÔNG TY TNHH MTV VIỆT NAM KỸ NGHỆ SÚC SẢN VISSAN TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN MAY NHÀ BÈ CÔNG TY TNHH LUXSHARE - ICT (Việt Nam) TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG SỐ 1