Chat qua facebook

Theo quy định tại điểm đ, khoản 2, điều 7, Chương I, luật an toàn vệ sinh lao động 84/2015/QH13 ngày 25/06/2015 quy định: Người sử dụng lao động có nghĩa vụ bố trí bộ phận hoặc người làm công tác an toàn, vệ sinh lao động, hay còn gọi là cán bộ an toàn;

Trong bài viết này, chúng ta sẽ nói về người làm công tác an toàn vệ sinh lao động, hay còn gọi là cán bộ an toàn. Vậy cán bộ an toàn vệ sinh lao động, giám sát an toàn lao động là ai? nhiệm vụ của cán bộ an toàn vệ sinh lao động, giám sát an toàn lao động là gì?

1. Cán bộ an toàn vệ sinh lao động, giám sát an toàn lao động là ai?

- Người tốt nghiệp đại học khối kỹ thuật, và có ít nhất 1 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh của cơ sở;

- Người tốt nghiệp cao đẳng khối kỹ thuật, và có ít nhất 3 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh của cơ sở;

- Người tốt nghiệp trung cấp khối kỹ thuật, và có ít nhất 5 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh của cơ sở;

- Phải được học và có Giấy chứng nhận huấn luyện an toàn vệ sinh lao động theo quy định.

2. Cán bộ an toàn vệ sinh lao động, giám sát an toàn lao động có nhiệm vụ gì?

- Tham mưu, tư vấn, hỗ trợ người sử dụng lao động tổ chức và thực hiện công tác an toàn, vệ sinh lao động tại cơ sở sản xuất, kinh doanh.

- Xây dựng nội quy, quy trình, biện pháp bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động; phòng, chống cháy, nổ;

- Xây dựng, đôn đốc việc thực hiện kế hoạch an toàn, vệ sinh lao động hằng năm; đánh giá rủi ro và xây dựng kế hoạch ứng cứu khẩn cấp;

- Quản lý và theo dõi việc khai báo, kiểm định máy, thiết bị, vật tư, chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động;

- Tổ chức thực hiện hoạt động thông tin, tuyên truyền, huấn luyện về an toàn, vệ sinh lao động; sơ cứu, cấp cứu, phòng, chống bệnh nghề nghiệp cho người lao động;

- Tổ chức tự kiểm tra về an toàn, vệ sinh lao động; điều tra tai nạn lao động, sự cố kỹ thuật gây mất an toàn, vệ sinh lao động theo quy định của pháp luật;

- Chủ trì, phối hợp bộ phận y tế tổ chức giám sát, kiểm soát yếu tố nguy hiểm, yếu tố có hại;

- Tổng hợp và đề xuất với người sử dụng lao động giải quyết kiến nghị của đoàn thanh tra, đoàn kiểm tra và người lao động về an toàn, vệ sinh lao động;

- Phối hợp với Ban chấp hành công đoàn cơ sở hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ của an toàn, vệ sinh viên;

- Tổ chức thi đua, khen thưởng, xử lý kỷ luật, thống kê, báo cáo công tác an toàn, vệ sinh lao động.

3. Quyền hạn của cán bộ an toàn vệ sinh lao động, giám sát an toàn lao động :

- Yêu cầu người phụ trách bộ phận sản xuất đình chỉ công việc hoặc có thể quyết định tạm đình chỉ công việc trong trường hợp khẩn cấp khi phát hiện các nguy cơ xảy ra tai nạn lao động để thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động, đồng thời phải báo cáo người sử dụng lao động;

- Tạm dừng hoạt động của máy, thiết bị không bảo đảm an toàn hoặc đã hết hạn sử dụng, báo cáo người sử dụng lao động, tuân thủ hướng giải quyết của người sử dụng lao động;

- Được tham dự các lớp huấn luyện, bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ về an toàn, vệ sinh lao động theo quy định của pháp luật.

4. Doanh nghiệp, nhà thầu, cơ sở sản xuất, kinh doanh... cần có bao nhiêu cán bộ an toàn thì đủ theo quy định?

4.1) Đối với những doanh nghiệp, công ty, cơ sở sản xuất, kinh doanh hoạt động trong các lĩnh vực, ngành nghề:

- Thi công công trình xây dựng

- Sản xuất sản phẩm dầu mỏ tinh chế

- Sản xuất hóa chất, sản xuất kim loại

- Sản xuất các sản phẩm từ kim loại

- Sản xuất sản phẩm từ khoáng phi kim

- Khai khoáng, sản xuất than cốc

- Đóng và sửa chữa tàu biển, sản xuất

- Truyền tải và phân phối điện

Người sử dụng lao động phải tổ chức bộ phận an toàn, vệ sinh lao động bảo đảm các yêu cầu tối thiểu sau đây:

- quy mô nhân sự dưới 50 người lao động phải bố trí ít nhất 01 người làm cán bộ an toàn theo chế độ kiêm nhiệm;

- quy mô nhân sự từ 50 đến dưới 300 người lao động phải bố trí ít nhất 01 người làm công tác an toàn, vệ sinh lao động theo chế độ chuyên trách;

- quy mô nhân sự từ 300 đến dưới 1.000 người lao động, phải bố trí ít nhất 02 người làm công tác an toàn, vệ sinh lao động theo chế độ chuyên trách;

- quy mô nhân sự trên 1.000 người lao động phải thành lập phòng an toàn, vệ sinh lao động hoặc bố trí ít nhất 03 người làm công tác an toàn, vệ sinh lao động theo chế độ chuyên trách.

4.2) Đối với những doanh nghiệp, công ty, cơ sở sản xuất, kinh doanh hoạt động trong các lĩnh vực, ngành nghề khác với lĩnh vực, ngành nghề đã nêu bên trên, người sử dụng lao động phải tổ chức bộ phận an toàn, vệ sinh lao động tại cơ sở bảo đảm các yêu cầu tối thiểu sau đây:

- Cơ sở sản xuất, kinh doanh sử dụng dưới 300 người lao động, phải bố trí ít nhất 01 người làm 01 người làm cán bộ an toàn theo chế độ kiêm nhiệm;

- Cơ sở sản xuất, kinh doanh sử dụng từ 300 đến dưới 1.000 người lao động, phải bố trí ít nhất 01 người làm cán bộ an toàn theo chế độ chuyên trách;

- Cơ sở sản xuất, kinh doanh sử dụng sử dụng trên 1.000 người lao động, phải thành lập phòng an toàn, vệ sinh lao động hoặc bố trí ít nhất 2 người làm cán bộ an toàn theo chế độ chuyên trách.

Trường hợp các công ty, cơ sở sản xuất, nhà thầu, tổ đội thi công... không có nhân sự đủ điều kiện làm cán bộ an toàn lao động, hoặc không thành lập được bộ phận an toàn, vệ sinh lao động theo quy định thì phải thuê các tổ chức có đủ năng lực theo quy định của pháp luật để thực hiện các nhiệm vụ an toàn, vệ sinh lao động theo quy định.

Trung tâm An toàn lao động-Sức khỏe-Môi trường Mastco Là đơn vị cung cấp giám sát an toàn lao động chuyên nghiệp cho các công ty, cơ sở sản xuất, nhà thầu thi công công trình...

Đội ngũ nhân sự giám sát của Mastco là các cán bộ kỹ thuật được đào tạo chuyên môn bài bản. được tập huấn chuyên môn từ các quản lý an toàn của các nhà thầu lớn, nhiều kinh nghiệm như Hòa Bình, Coteccon, Hưng Thịnh... được tham gia các lớp tập huấn về an toàn lao động và thường xuyên được cập nhật kiến thức pháp luật về an toàn vệ sinh lao động. với hệ thống văn bản và kiến thức chuyên sâu, MASTCO tự tin cung cấp dịch vụ tốt nhất đến khách hàng.

Hotline tư vấn dịch vụ: 091.970.5568 - 028.3636.0525

Email: safety@mastco.edu.vn  - mastcovn@gmail.com 

 

 

 

ĐỐI TÁC

Công Ty TNHH Chang Shin Việt Nam Công Ty TNHH Đầu tư Phát triển Sản xuất Nông nghiệp VinEco Công Ty Điện Lực Dầu Khí Cà Mau TỔNG CÔNG TY DỆT MAY HÀ NỘI CÔNG TY CP PHÂN PHỐI KHÍ THẤP ÁP DẦU KHÍ VIỆT NAM TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG HÀ NỘI CÔNG TY TNHH MTV VIỆT NAM KỸ NGHỆ SÚC SẢN VISSAN TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN MAY NHÀ BÈ CÔNG TY TNHH LUXSHARE - ICT (Việt Nam) TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG SỐ 1