Chat qua facebook

Nhằm hướng dẫn các doanh nghiệp, cơ sở lao động tuân thủ các quy định của pháp luật về an toàn lao động và môi trường. Trung tâm quan trắc môi trường lao động Mastco cung cấp dịch vụ quan trắc môi trường lao động cho các đơn vị doanh nghiệp, nhà máy sản xuất, công trường xây dựng... trên địa bàn cả nước. Các kỹ thuật viên môi trường của Mastco thường xuyên có các chuyến công tác tại các địa phương để tiến hành thu thập mẫu và đánh giá môi trường lao động cho các đơn vị theo yêu cầu.

Căn cứ pháp lý việc thực hiện công tác quan trắc môi trường lao động:

Việc thực hiện quan trắc môi trường lao động, đo kiểm môi trường lao động là quá trình kỹ thuật viên đến tại nhà máy, xí nghiệp, khu vực làm việc để khảo sát hiện trạng sản xuất, thu thập, lấy mẫu, phân tích các chỉ tiêu về môi trường tại khu vực làm việc và đối chiếu các quy chuẩn, tiêu chuẩn quy định hiện hành đối với các chỉ tiêu:

 • Yếu tố vi khí hậu có hại ( Nhiệt độ, Độ ẩm, Tốc độ gió, Bức xạ nhiệt)

 • Kiểm tra mức độ rọi, cường độ ánh sáng

 • Kiểm tra chỉ tiêu nồng độ bụi các loại

 • Kiểm tra chỉ tiêu âm thanh, tiếng ồn chung

 • Kiểm tra chỉ tiêu nồng độ hơi khí độc

 • Kiểm tra thông số điện từ trường, Độ rung

 • Đánh giá Ecgonomics (kích thước và tư thế)

 • Đánh giá gánh nặng lao động thể lực

Kết quả quan trắc môi trường lao động được sử dụng để đánh giá yếu tố có hại đối với sức khỏe người lao động tại khu vực. Người sử dụng lao động đề ra biện pháp cải thiện điều kiện môi trường lao động, trong trường hợp môi trường làm việc tại cơ sở lao động không đảm bảo các chỉ tiêu ở mức quy định cho phép. Có biện pháp kiểm soát các yếu tố nguy hiểm, yếu tố có hại tại nơi làm việc nhằm bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động, chăm sóc sức khỏe cho người lao động. Đối với người lao động làm việc tại khu vực có các yếu tố có hại ở mức vượt chỉ tiêu cho phép, người sử dụng lao động có trách nhiệm bồi dưỡng bằng hiên vật trong ca làm việc cho người lao động.

Doanh nghiệp, Người sử dụng lao động phải tổ chức quan trắc môi trường lao động để đánh giá yếu tố có hại ít nhất một lần trong một năm. Định kỳ báo cáo hồ sơ vệ sinh môi trường lao động, báo cáo thực hiện quan trắc môi trường lao động với cơ quan chức năng vào ngày 10/01 hàng năm.

Các văn bản tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia hướng dẫn quản lý vệ sinh lao động và sức khỏe người lao động:

 • QĐ3733/2002/QĐ-BYT, ngày 10 tháng 10 năm 2002

 • Quy chuẩn 24/2016/BYT, ngày 30 tháng 6 năm 2016 - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn. Mức tiếp xúc cho phép tiếng ồn tại nơi làm việc.

 • QC 03/2019/BYT, ngày 10 tháng 6 năm 2019 – Hơi khí độc đối với 50 loại hóa chất

 • QCVN 02/2019/BYT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về bụi amiăng, bụi chứa silic, bụi không chứa silic, bụi bông và bụi than - Giá trị giới hạn tiếp xúc cho phép bụi tại nơi làm việc

 • QCVN 21:2016/BYT - Quy Chuẩn Kỹ Thuật Quốc Gia Về Điện Từ Trường Tần Số Cao - Mức Tiếp Xúc Cho Phép Điện Từ Trường Tần Số Cao Tại Nơi Làm Việc

 • QCVN 25/2016/BYT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về điện từ trường tần số công nghiệp

 • QCVN 26/2016/BYT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về vi khí hậu - Giá trị cho phép vi khí hậu tại nơi làm việc

 • QCVN 27/2016/BYT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về rung - Giá trị cho phép tại nơi làm việc

Thông tin liên hệ tư vấn và đăng ký dịch vụ

CÔNG TY AN TOÀN MÔI TRƯỜNG VÀ ĐÀO TẠO MASTCO

VPGD: 96B, Nguyễn Thị Thơi, P. Hiệp Thành, Quận 12, Tp. Hồ Chí Minh

Điện thoại: 0931.844.866 - 0922.66.1111 - 028.36360525

Email: safety@mastco.edu.vn - mastcovn@gmail.com

ĐỐI TÁC

Công Ty TNHH Chang Shin Việt Nam Công Ty TNHH Đầu tư Phát triển Sản xuất Nông nghiệp VinEco Công Ty Điện Lực Dầu Khí Cà Mau TỔNG CÔNG TY DỆT MAY HÀ NỘI CÔNG TY CP PHÂN PHỐI KHÍ THẤP ÁP DẦU KHÍ VIỆT NAM TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG HÀ NỘI CÔNG TY TNHH MTV VIỆT NAM KỸ NGHỆ SÚC SẢN VISSAN TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN MAY NHÀ BÈ CÔNG TY TNHH LUXSHARE - ICT (Việt Nam) TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG SỐ 1