Chat qua facebook
QCVN 18:2021/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về An toàn trong thi công xây dựng
date 05-01-2022 - 10:15 PM

Thông tư này ban hành QCVN 18:2021/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về An toàn trong thi công xây dựng, có hiệu lực thay thế Thông tư số 14/2014/TT-BXD ngày 05/9/2014...

THÔNG TƯ 37/2020/TT-BCT, HUẤN LUYỆN AN TOÀN VẬN CHUYỂN HÀNG HÓA NGUY HIỂM
date 29-11-2021 - 09:31 PM

Thông tư 37/2020/tt-bct, Thông tư này quy định danh mục hàng hóa nguy hiểm phải đóng gói trong quá trình vận chuyển và vận chuyển hàng hóa nguy...

NGHỊ ĐỊNH 42/2020/NĐ-CP QUY ĐỊNH DANH MỤC HÀNG HOÁ NGUY HIỂM
date 29-11-2021 - 09:28 PM

Nghị định này Quy định về danh mục hàng hoá nguy hiểm, vận chuyển hàng hoá nguy hiểm bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ và vận chuyển hàng...

NGHỊ ĐỊNH Số 14/2014/NĐ-CP, QUY ĐỊNH THI HÀNH LUẬT ĐIỆN LỰC VỀ AN TOÀN ĐIỆN
date 29-11-2021 - 09:21 PM

Nghị định này quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật điện lực về an toàn điện, bao gồm: An toàn trong phát điện, truyền tải điện, phân phối...

THÔNG TƯ 53/2018/TT-BCT QUY ĐỊNH VỀ HUẤN LUYỆN KỸ THUẬT AN TOÀN ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG KINH DOANH KHÍ
date 25-11-2021 - 10:21 PM

Thông tư này quy định chương trình, nội dung về huấn luyện kỹ thuật an toàn đối với hoạt động kinh doanh khí.

 NGHỊ ĐỊNH 87/2018/NĐ-CP VỀ KINH DOANH KHÍ
date 25-11-2021 - 10:09 PM

Nghị định 87/2018/NĐ-CP, ngày 15 tháng 6 năm 2018quy định về hoạt động kinh doanh khí và điều kiện kinh doanh khí tại thị trường Việt Nam.

« 1 2 3 4 5 »

ĐỐI TÁC

Công Ty TNHH Chang Shin Việt Nam Công Ty TNHH Đầu tư Phát triển Sản xuất Nông nghiệp VinEco Công Ty Điện Lực Dầu Khí Cà Mau TỔNG CÔNG TY DỆT MAY HÀ NỘI CÔNG TY CP PHÂN PHỐI KHÍ THẤP ÁP DẦU KHÍ VIỆT NAM TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG HÀ NỘI CÔNG TY TNHH MTV VIỆT NAM KỸ NGHỆ SÚC SẢN VISSAN TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN MAY NHÀ BÈ CÔNG TY TNHH LUXSHARE - ICT (Việt Nam) TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG SỐ 1