Chat qua facebook
Luật hóa chất số 10/VBHN-VPQH
date 24-08-2020 - 09:02 AM

Luật này quy định về hoạt động hóa chất, an toàn trong hoạt động hóa chất, quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động hóa chất, quản lý...

QCVN: 01 - 2008/BLĐTBXH
date 14-04-2020 - 08:37 AM

QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA
VỀ AN TOÀN LAO ĐỘNG NỒI HƠI VÀ BÌNH CHỊU ÁP LỰC

LUẬT AN TOÀN LAO ĐỘNG 2015.
date 15-11-2018 - 11:18 AM

Luật này quy định việc bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động; chính sách, chế độ đối với người bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; trách nhiệm và quyền hạn của...

ĐỐI TÁC

Công Ty TNHH Chang Shin Việt Nam Công Ty TNHH Đầu tư Phát triển Sản xuất Nông nghiệp VinEco Công Ty Điện Lực Dầu Khí Cà Mau TỔNG CÔNG TY DỆT MAY HÀ NỘI CÔNG TY CP PHÂN PHỐI KHÍ THẤP ÁP DẦU KHÍ VIỆT NAM TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG HÀ NỘI CÔNG TY TNHH MTV VIỆT NAM KỸ NGHỆ SÚC SẢN VISSAN TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN MAY NHÀ BÈ CÔNG TY TNHH LUXSHARE - ICT (Việt Nam) TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG SỐ 1