Chat qua facebook
Nghị định 88/2020/NĐ-CP
date 16-10-2020 - 08:29 AM

Nghị định này quy định việc hỗ trợ kinh phí huấn luyện an toàn vệ sinh lao động cho các doanh nghiệp sử dụng...

Nghị định 58/2020/NĐ-CP
date 24-08-2020 - 08:52 AM

NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH MỨC ĐÓNG BẢO HIỂM XÃ HỘI BẮT BUỘC VÀO QUỸ BẢO HIỂM TAI NẠN LAO ĐỘNG, BỆNH NGHỀ NGHIỆP

Nghị định 28.2020.NĐ-CP
date 08-06-2020 - 09:32 AM

Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, an toàn vệ sinh lao động,...

Nghị định 113/2017/NĐ-CP
date 11-04-2019 - 12:10 PM

QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT HÓA CHẤT

Quy định về huấn luyện an toàn hóa chất theo NĐ113/2017/NĐ-CP
date 08-04-2019 - 08:25 AM

Hướng dẫn thi hành 1 số điều của Luật hóa chất, quy định về huấn luyện an toàn hóa chất.

Nghị định 39/2016/NĐ-CP
date 08-04-2019 - 09:18 AM

NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT AN TOÀN, VỆ SINH LAO ĐỘNG...

 

Nghị định 44/2016/NĐ-CP
date 11-04-2019 - 12:04 PM

QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT AN TOÀN, VỆ SINH LAO ĐỘNG VỀ HOẠT ĐỘNG KIỂM ĐỊNH KỸ THUẬT AN TOÀN LAO...

NGHỊ ĐỊNH 95/2013/NĐ-CP QUY ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC LAO ĐỘNG, BẢO HIỂM XÃ HỘI VÀ ĐƯA NGƯỜI LAO ĐỘNG VIỆT NAM ĐI LÀM VIỆC Ở NƯỚC NGOÀI THEO HỢP ĐỒNG
date 09-07-2018 - 10:21 AM

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

« 1 2 »
Bản quyền thuộc công ty Mastco | Design by Vietit