Chat qua facebook
NGHỊ ĐỊNH 42/2020/NĐ-CP QUY ĐỊNH DANH MỤC HÀNG HOÁ NGUY HIỂM
date 29-11-2021 - 09:28 PM

Nghị định này Quy định về danh mục hàng hoá nguy hiểm, vận chuyển hàng hoá nguy hiểm bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ và vận chuyển hàng...

NGHỊ ĐỊNH Số 14/2014/NĐ-CP, QUY ĐỊNH THI HÀNH LUẬT ĐIỆN LỰC VỀ AN TOÀN ĐIỆN
date 29-11-2021 - 09:21 PM

Nghị định này quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật điện lực về an toàn điện, bao gồm: An toàn trong phát điện, truyền tải điện, phân phối...

 NGHỊ ĐỊNH 87/2018/NĐ-CP VỀ KINH DOANH KHÍ
date 25-11-2021 - 10:09 PM

Nghị định 87/2018/NĐ-CP, ngày 15 tháng 6 năm 2018quy định về hoạt động kinh doanh khí và điều kiện kinh doanh khí tại thị trường Việt Nam.

Nghị định 88/2020/NĐ-CP
date 16-10-2020 - 08:29 AM

Nghị định này quy định việc hỗ trợ kinh phí huấn luyện an toàn vệ sinh lao động cho các doanh nghiệp sử dụng...

Nghị định 58/2020/NĐ-CP
date 24-08-2020 - 08:52 AM

NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH MỨC ĐÓNG BẢO HIỂM XÃ HỘI BẮT BUỘC VÀO QUỸ BẢO HIỂM TAI NẠN LAO ĐỘNG, BỆNH NGHỀ NGHIỆP

Nghị định 28.2020.NĐ-CP
date 08-06-2020 - 09:32 AM

Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, an toàn vệ sinh lao động,...

Nghị định 113/2017/NĐ-CP
date 11-04-2019 - 12:10 PM

QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT HÓA CHẤT

Quy định về huấn luyện an toàn hóa chất theo NĐ113/2017/NĐ-CP
date 08-04-2019 - 08:25 AM

Hướng dẫn thi hành 1 số điều của Luật hóa chất, quy định về huấn luyện an toàn hóa chất.

« 1 2 »