Chat qua facebook
THÔNG TƯ 06/2020/TT-BLĐTBXH
date 24-08-2020 - 08:35 AM

THÔNG TƯ 06/2020/TT-BLĐTBXH

THÔNG TƯ BAN HÀNH DANH MỤC CÔNG VIỆC CÓ YÊU CẦU NGHIÊM NGẶT VỀ AN TOÀN, VỆ SINH LAO ĐỘNG

THÔNG TƯ 36/2019/TT-BLĐTBXH
date 24-08-2020 - 08:44 AM

THÔNG TƯ BAN HÀNH DANH MỤC CÁC LOẠI MÁY, THIẾT BỊ, VẬT TƯ, CHẤT CÓ YÊU CẦU NGHIÊM NGẶT VỀ AN TOÀN, VỆ SINH...

Thông tư 13/2016/TT-BLĐTBXH về việc Ban hành danh mục công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động
date 08-06-2020 - 09:47 AM

Danh mục các công việc có yếu tố nguy hiểm, có hại... người tham gia các công việc này bắt buộc phải...

THÔNG TƯ 15/2016/TT-BLĐTBXH, Ban hành Danh mục nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm  và đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm
date 11-04-2019 - 12:26 PM

Danh mục nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm

Thông tư Số: 31/2014/TT-BCT.
date 11-04-2019 - 12:26 PM

Thông tư quy định chi tiết một số nội dung về an toàn điện, huấn luyện và cấp chứng chỉ an toàn điện

 

Thông tư quy định chế độ bồi thường với người bị tai nạn lao động
date 11-04-2019 - 12:27 PM

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã ban hành Thông tư số 04/2015/TT-BLĐTBXH hướng dẫn thực hiện chế độ bồi thường, trợ cấp và chi phí y tế của người sử...

Thông tư 11/2013/TT-BLĐTBXH - danh mục các công việc được sử dụng lao động dưới 15 tuổi
date 11-04-2019 - 12:27 PM

Thông tư 11/2013/TT-BLĐTBXH - danh mục các công việc được sử dụng lao động dưới 15 tuổi

NHỮNG VĂN BẢN PHÁP LUẬT VỀ LĨNH VỰC AN TOÀN - VỆ SINH LAO ĐỘNG SẼ HẾT HIỆU LỰC TỪ NGÀY 10/07/2019
date 05-06-2019 - 03:10 PM

NHỮNG VĂN BẢN PHÁP LUẬT VỀ LĨNH VỰC AN TOÀN - VỆ SINH LAO ĐỘNG SẼ HẾT HIỆU LỰC TỪ NGÀY 10/07/2019

« 1 2 »
Bản quyền thuộc công ty Mastco | Design by Vietit