Chat qua facebook
QCVN 18:2021/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về An toàn trong thi công xây dựng
date 05-01-2022 - 10:15 PM

Thông tư này ban hành QCVN 18:2021/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về An toàn trong thi công xây dựng, có hiệu lực thay thế Thông tư số 14/2014/TT-BXD ngày 05/9/2014...

THÔNG TƯ 37/2020/TT-BCT, HUẤN LUYỆN AN TOÀN VẬN CHUYỂN HÀNG HÓA NGUY HIỂM
date 29-11-2021 - 09:31 PM

Thông tư 37/2020/tt-bct, Thông tư này quy định danh mục hàng hóa nguy hiểm phải đóng gói trong quá trình vận chuyển và vận chuyển hàng hóa nguy...

THÔNG TƯ 53/2018/TT-BCT QUY ĐỊNH VỀ HUẤN LUYỆN KỸ THUẬT AN TOÀN ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG KINH DOANH KHÍ
date 25-11-2021 - 10:21 PM

Thông tư này quy định chương trình, nội dung về huấn luyện kỹ thuật an toàn đối với hoạt động kinh doanh khí.

THÔNG TƯ SỐ 05/2021/TT-BCT, QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ NỘI DUNG VỀ AN TOÀN ĐIỆN
date 11-09-2021 - 03:43 PM

Thông tư này quy định chi tiết một số nội dung về an toàn điện về việc huấn luyện sát hạch an toàn, xếp...

THÔNG TƯ 06/2020/TT-BLĐTBXH
date 24-08-2020 - 08:35 AM

THÔNG TƯ 06/2020/TT-BLĐTBXH

THÔNG TƯ BAN HÀNH DANH MỤC CÔNG VIỆC CÓ YÊU CẦU NGHIÊM NGẶT VỀ AN TOÀN, VỆ SINH LAO ĐỘNG

THÔNG TƯ 36/2019/TT-BLĐTBXH
date 24-08-2020 - 08:44 AM

THÔNG TƯ BAN HÀNH DANH MỤC CÁC LOẠI MÁY, THIẾT BỊ, VẬT TƯ, CHẤT CÓ YÊU CẦU NGHIÊM NGẶT VỀ AN TOÀN, VỆ SINH...

Thông tư 13/2016/TT-BLĐTBXH về việc Ban hành danh mục công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động
date 08-06-2020 - 09:47 AM

Danh mục các công việc có yếu tố nguy hiểm, có hại... người tham gia các công việc này bắt buộc phải...

THÔNG TƯ 15/2016/TT-BLĐTBXH, Ban hành Danh mục nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm  và đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm
date 11-04-2019 - 12:26 PM

Danh mục nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm

« 1 2 »